Home  ›  Ontslag en re-integratie

ONTSLAG & RE-INTEGRATIE

Ontslagprocedures

 

UWV WERKbedrijf

 

Mocht u om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning aan willen vragen bij het UWV WERKbedrijf, dan gaan wij graag met u in gesprek om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie binnen het bedrijf. Vervolgens verzorgen wij de complete aanvraag voor u.

 

Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst

 

In ’t Maasland kan u helpen om zonder tussenkomst van het UWV WERKbedrijf of de Kantonrechter tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met uw werknemer te komen middels een vaststellingsovereenkomst. Wij helpen u graag de overeenkomst zo te formuleren dat werknemer recht heeft op een WW-uitkering.

 

 

Re-integratie 2e spoor bij een andere werkgever

 

Wanneer door ziekte de werkhervatting in dezelfde of een andere functie binnen de eigen organisatie niet mogelijk is (1e spoortraject) zal de werknemer samen met de werkgever op zoek moeten naar een andere werkgever. Vooral in kleinere organisaties is het vaak moeilijk om ander passend werk te vinden voor de zieke werknemer. De werkgever moet verplicht op zoek naar een passende werkplek buiten de organisatie. Dit heet 2e spoor re-integratie. Wanneer de keuze wordt gemaakt om een 2e spoor re-integratietraject op te zetten, moet dat zo snel mogelijk worden doorgegeven aan het UWV WERKbedrijf. UWV zal ook van de werkgever eisen dat er serieus is gekeken naar re-integratie binnen de eigen organisatie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken door actief te zoeken naar een vergelijkbare functie bij een andere werkgever wanneer re-integratie in de eigen organisatie niet mogelijk is.

 

Wij verzorgen en begeleiden dit totale traject voor u. 


Veranderingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht per 1 juli 2015

In het jaar 2015 verandert er het een en ander met betrekking tot het ontslag- en arbeidsrecht van uw werknemers. Wij hebben voor u de belangrijkste punten nogmaals duidelijk op een rijtje gezet, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Lees verder
"Zoon zijn van is geen garantie voor succes"

Bureau In 't Maasland is al 25 jaar een familiebedrijf dat zich toelegt op werving, selectie en personeelszaken voor het midden- en kleinbedrijf.

Lees verder
Werving en selectie, een vak apart!

"Dé personeelsadviseurs voor het MKB"

Lees verder

REFERENTIES


kaal masten dtv andusta h. van zandvoort
pure van munster hansan haku
van dijk NBN ter horst van geel wagemakers