Belangrijke wet- en regelgeving 2021

2020; een jaar met uitdagingen, onzekerheden en een hoop veranderingen! Inmiddels is het november en zijn we als ondernemer druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe jaar. Onderstaand een beknopt overzicht van enkele belangrijke wet- en regelgeving waar jij als werkgever misschien rekening mee moet houden, of wellicht toch eens interessant is om te weten!

 

Corona en NOW 3.0
Begin 2020 is de subsidieregeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. Ondernemers kunnen zo een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen, als gevolg van Corona (NOW 1.0). Afgelopen juni 2020 is deze regeling verlengd met vier maanden (NOW 2.0).

De daarop volgende verlenging kent een looptijd van negen maanden, tot 1 juli 2021 (NOW 3.0). Per januari 2021 kunnen ondernemers een aanvraag indienen bij het UWV als er een omzetverlies is van ten minste 30%. Klik hier voor de voorwaarden en doelgroepen.

UBO-register
Vanaf 27 september 2020 moeten veel organisaties UBO's gaan inschrijven in dit nieuwe register (onderdeel van het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel). UBO's - Ultimate Beneficial Owners - zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Bestaande registratieplichtigen hebben achttien maanden de tijd om hun ubo’s te registreren. Weten of je wel of niet moet inschrijven? Klik hier.


Transitievergoeding
Vanaf 2021 hebben kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of ziekte, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Ook als de werkgever komt te overlijden en dit leidt tot bedrijfsbeëindiging kan de betaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking komen.

(na 2 jaar ziekte)

Sinds 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van een twee jaar zieke werknemer. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd. Voor 1 oktober 2020 dienen aanvragen voor compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 te zijn ingediend. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.

AOW-leeftijd
In 2021 zal de AOW-gerechtigde leeftijd (net als 2020) 66 jaar en vier maanden bedragen. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden.

 

(Vervroegd pensioen, zwaar werk)
In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en duurzame inzetbaarheid. Doel is dat mensen hun AOW-leeftijd gezond werkend kunnen bereiken; ook mensen met een zwaar beroep.

Betaald ouderschapsverlof
Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Dit mag in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dit verlof is onbetaald, als hierover binnen het bedrijf of in de cao geen andere afspraken zijn gemaakt. Uitgangspunt is dat een nieuwe regeling (Invoering van twee maanden betaald ouderschapsverlof) per juli 2022 in kan gaan.

Loondoorbetaling bij ziekte
Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk.

Bijtelling elektrische auto
In 2021 gaat de bijtelling voor een elektrische auto naar 12% over de eerste 40.000 euro cataloguswaarde. Als de auto duurder is, geldt over het meerdere het normale bijtellingspercentage van 22 procent. Vanaf 2022 stijgt de bijtelling naar 18% over de eerste 40.000 euro.

Reiskosten
In 2020 mogen werkgevers voor de vaste reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer de thuiswerkdagen van werknemers als reisdagen beschouwen. Deze vergoeding kunnen zij gericht vrijstellen en daarmee onbelast de reiskosten blijven betalen. Per 1 januari 2021 komt een einde aan het doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding (bij een gewijzigd reispatroon i.v.m. de coronacrisis) en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen. Dus: Indien in 2021 uw medewerkers (deels) thuiswerken, kan dit tot gevolg hebben dat de huidige vergoeding niet of niet volledig onbelast kan worden doorbetaald.

 

Inkomstenbelasting
Het basistarief voor de inkomstenbelasting gaat (in afwachting van definitief goedkeuring Tweede en Eerste Kamer) in 2021 omlaag. Deze eerste schijf daalt met 00,25%. Dit tarief geldt voor alle inkomens tot € 68.507.

Familie buitenlandse zelfstandige loondienst
Ben jij een buitenlandse zelfstandige en wil een van jouw gezins- of familieleden bij jou in loondienst werken? Dan moet hun werkgever op dit moment nog een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Vanaf 1 oktober 2020 hoeft dit niet meer.