Nieuwe wet- en regelgeving 2019

Een beknopt overzicht van de veranderende en nieuwe wet- en regelgeving 2019 waar jij misschien rekening mee moet houden, of wellicht toch eens interessant is om te weten!

 • BTW-tarief gaat toch omhoog van 6 naar 9 procent.

 • Het minimumloon wordt aangepast op 1 januari 2019. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen (vanaf 22 jaar) stijgt iets. Bij een volledig dienstverband (40 uur per week) gaat het om €1.615,80 euro bruto per maand.

 • Het kraamverlof van partners van moeders wordt vanaf 1 januari 2019 vervangen door (betaald) geboorteverlofverlof. De duur van het geboorteverlof is eenmaal de voor de werknemer geldende arbeidsduur per week. In 2018 hadden partners recht op twee dagen betaald kraamverlof, en drie dagen onbetaald ouderschapsverlof in de eerste vier weken na de bevalling. Deze rechten vervallen met de invoering van het geboorteverlof.

 • Werkgevers die vaste contracten aanbieden, gaan een lagere WW-premie afdragen.

 • Oproepcontracten blijven mogelijk, maar het kabinet gaat wel de positie van oproepkrachten versterken om negatieve effecten, zoals permanente beschikbaarheid, te voorkomen.

 • Een tijd-voor-tijdregeling voor overwerk of meerwerk mag vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar als daarover in de cao afspraken zijn gemaakt. Tijd-voor-tijd mag niet meer als een werknemer daardoor in het tijdvak van uitbetaling onder het wettelijk minimumloon zou zakken. U moet dan altijd in geld compenseren. 

 • Werkgevers worden verplicht om discriminatie te voorkomen bij werving en selectie van personeel. De bedoeling is om hiervoor in 2019 nieuwe regels op te nemen in de Arbowet.

 • Voor kleine werkgevers wordt loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer goedkoper en minder risicovol.

 • De AOW-gerechtigde leeftijd schuift op 1 januari op naar 66 jaar en vier maanden.

 • Het algemene bijtellingspercentage is 22% van de catalogusprijs van de auto. Alleen volledig elektrische auto’s vallen in de bijtellingscategorie van 4 procent. Vanaf 1 januari 2019 geldt dat verlaagde bijtellingspercentage van 4 procent alleen nog tot 50.000 euro van de catalogusprijs. Voor het bedrag daarboven geldt een bijtellingspercentage van 22 procent.

 • Op 1 januari 2019 wijzigt de Wet op Ondernemingsraden (WOR). Dan wordt het jaarlijkse gesprek over lonen en beloningsverschillen binnen het bedrijf verplicht.