Werken met BBL-leerlingen?

Wanneer Mbo-leerlingen een opleiding combineren met werken noemen we dit Beroeps Begeleidende Leerweg ofwel BBL. Leerlingen gaan 1 á 2 dagen in de week naar school waarbij het de bedoeling is dat zij de geleerde theorie direct toepassen in de praktijk op de overige werkdagen.

Leerlingen zijn direct in dienst van een erkend leerbedrijf en krijgen intern een praktijkopleider toegewezen vanuit de organisatie. De leerling tekent naast een stageovereenkomst óók een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst. Vanuit de stage-/leerplek wordt er actief gewerkt aan integratie op de werkvloer en vanuit school wordt er toezicht gehouden (stagebegeleider) op de vooruitgang en/of verbeterpunten.

 

Overweegt u om BBL-leerlingen in dienst te nemen? Leest u hieronder nog enkele interessante punten door!

Bent u nog geen erkend leerbedrijf?

Er is weinig organisatie nodig om een erkend leerbedrijf te worden, behalve een arbeidsovereenkomst , een overeenkomst beroepspraktijkvorming (die veelal vanuit school wordt aangeleverd) en het toekennen van een praktijkopleider vanuit de organisatie.


Het aanvragen van een SBB-certificering (voorheen ECABO) zodat u een erkend leerbedrijf kunt worden is geheel gratis. De aanvraag kost slechts enkele minuten van uw tijd. Op de betreffende website van SBB kunt u uw vacatures gratis plaatsen zodat zowel leerlingen als scholen op de hoogte zijn van een beschikbare stageplek.

BBL-leerlingen lage WW-premie
Wist u dat u voor BBL-leerlingen de lage WW-premie betaalt van 2,78% (in plaats van 7,78%)? Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) geldt dat u slechts voor werknemers in vaste dienst (onbepaalde tijd) een lage WW-premie betaalt. Arbeidsovereenkomsten in het kader van de BBL zijn in beginsel voor bepaalde tijd. Omdat het onwenselijk wordt geacht dat voor BBL-leerlingen een hoge WW-premie betaald moet worden - omdat deze contracten per definitie tijdelijk zijn, zijn deze contracten hiervan uitgezonderd. Dus geldt de lage WW-premie voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten in het kader van de BBL.

Ketenbepaling niet van toepassing BBL-leerlingen
De ketenbepaling is niet van toepassing op BBL-leerlingen zolang zij naast hun arbeidsovereenkomst een stageovereenkomst hebben. De ketenbepaling is wel van toepassing vanaf het moment dat de opleiding vervalt (stoppen met opleiding/diploma behaald) - omdat de leerling dan géén leerling meer is, maar als werknemer bij u in dienst is.

Subsidieregeling praktijkregeling
Een financieel voordeel voor de werkgever bij een BBL-plaatsing is dat er een subsidieregeling voor het praktijk werken kan worden aangevraagd. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. De subsidie wordt na afloop van de begeleiding door de werkgever aangevraagd.

Transitievergoeding BBL-leerlingen
Ook een BBL-leerling heeft - bij ontslag - recht op een transitievergoeding, ongeacht of het ontslag wordt gegeven bij disfunctioneren van de leerling. Op deze transitievergoeding mogen een aantal kosten in mindering worden gebracht; alle kosten die de werkgever voor de opleiding maakt tijdens de periode waarin de BBL-leerling de opleiding volgt (= inzetbaarheidskosten; collegegeld, kosten begeleiding, kosten kleding/materialen). Deze kosten kunnen alleen in mindering worden gebracht als de arbeidsovereenkomst na voortijdige beëindiging of afronding van de opleiding niet wordt voortgezet.

 

Personeel in tijden van krappe arbeidsmarkt
Vooral in de logistieke, technische of zorg & welzijn sector kiezen leerlingen vaak voor een Beroeps Begeleidende Leerweg. U kunt BBL-leerlingen begeleiden zodat zij een volwaardig werknemer worden - gericht op uw eigen organisatie. Dit maakt BBL-leerlingen waardevol personeel voor uw organisatie.

Nauwelijks uitstroom na afronding BBL-opleiding
De meeste BBL-leerlingen kiezen ervoor, na afronding van hun opleiding, zich te binden aan de organisatie waar zij hun stage hebben afgerond. De leerling heeft de afgelopen één tot drie jaar uitstekende kennis opgedaan en dit volledig toegespitst op de werkwijze van uw bedrijf. Hierdoor bespaart men werving- en selectiekosten en behoudt men kennis binnen de organisatie. De kans op toekomstige interne doorstroom wordt hierdoor aanzienlijk groter.