Werkgevers, werknemers en Corona

Als organisatie en als werkgever wil je de gezondheid en veiligheid garanderen en de banen en inkomens van je werknemers beschermen. De maatregelen zijn voldoende duidelijk en men bedenkt creatieve en duidelijke richtlijnen om de komende tijd in goede banen te leiden. Dit vraagt een flexibele houding van werkgevers. Samen zullen we moeten leren leven en werken in aanwezigheid van (de gevolgen van) het coronavirus. Hieronder beantwoorden wij de meest gestelde vragen:

 

1. Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?
Ja. Werkgevers mogen ervoor kiezen om de werktijden van de werknemers zoveel mogelijk door de week te spreiden, indien men volledig vanuit huis werkt. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen.

2. Mag ik, als werkgever, werknemers verplichten om (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen als er door de coronacrisis minder/geen werk is?
Nee. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet.

3. Mijn werknemers hebben geen oppas voor hun kind(eren), hoe ga ik als werkgever hiermee om?
Oppas in de privé-omgeving is niet bij iedereen vanzelfsprekend. Als werkgever zorg je voor passend beleid en oplossingen; zoals het verlenen van calamiteitenverlof of ouderschapsverlof. Als de werknemer nodig is op het werk, dan mag de werkgever wel kritisch zijn als hij een verzoek tot het opnemen van zorgverlof van zijn werknemer krijgt. De werkgever mag van de werknemer verlangen dat hij écht zijn best doet om een andere oplossing te vinden.

De wettelijke regeling bepaalt dat dit verlof maximaal twee werkweken per jaar kan worden opgenomen en dat de werknemer 70% van zijn loon doorbetaald krijgt. Als twee werkweken onvoldoende is, dan kan de werknemer nog langdurend zorgverlof aanvragen. Langdurend zorgverlof kan volgens de wettelijke regels maximaal zes weken in een jaar worden opgenomen en is onbetaald. Werknemers mogen natuurlijk ook een beroep doen op de vakantiedagen.

 

De werkgever mag tijdens het kortdurende zorgverlof wel vragen om thuis te doen wat de werknemer kan. Dat is anders bij langdurend zorgverlof omdat de werkgever de werknemer tijdens dit verlof ook geen loon hoeft te betalen.

 

4. Maakt jouw organisatie gebruik van NOW?
Als werkgever heb je de plicht om dit te melden aan de ondernemersraad of personeelsvertegenwoordiging. Zo laat jij als werkgever zien dat dat je er alles aan doet om ontslag te voorkomen. Heeft een organisatie geen OR of PVT, dan moet de werkgever de werknemers rechtstreeks informeren. De OR kan de bestuurder ondersteunen in de communicatie over de NOW aan de werknemers. Daarbij is het vooral van belang dat het voor werknemers duidelijk is wat de directe gevolgen voor hen zijn. Niet voldoen aan de verplichtingen, kan leiden tot een gedeeltelijke of volledige terugvordering van de verstrekte subsidie.  

 

5. Vakantiegeld en Corona
Volgens de wet moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van de maanden juni t/m mei uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Als er betalingsproblemen zijn, kan de werkgever eenmalig het vakantiegeld op een later tijdstip of in termijnen betalen. Daarvoor moet de werkgever wel de instemming van de werknemer hebben, alleen instemming door de OR is niet voldoende. Het is verstandig om dat schriftelijk vast te leggen. Wanneer moet het uiterlijk zijn betaald? In juni. Dus uiterlijk vóór 1 juli.

Overigens worden werkgevers die gebruikmaken van de NOW-regeling ook tegemoetgekomen in de maandelijkse opbouw van vakantiegeld. Bovenop de loonsom komt 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

 

6. Mijn werknemer zit (nog steeds) preventief/ziek thuis, ik twijfel aan de ziekmelding, wat kan ik hieraan doen?
Slechts een bedrijfsarts mag/kan bepalen of een werknemer in staat is om te komen werken. Is de medewerker in staat naar het werk te komen om een re-integratiegesprek te voeren? Hoe lang duren de (kortdurende) klachten en wanneer verwacht de werknemer hiervan hersteld te zijn? Twijfelt de werknemer aan het advies van de bedrijfsarts? Dan kan hij/zij zelf een deskundige oordeel aanvragen bij het UWV.

 

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Heeft de werknemer angst om te komen werken omdat hij/zij twijfelt aan de maatregelen die genomen zijn? Dit is geen reden om (preventief) thuis te blijven. Van de werkgever wordt verwacht dat er een veilige werkplek gegarandeerd wordt. Angst voor besmetting met het coronavirus is op zichzelf geen geldige reden voor werknemers om niet te komen.